Photograph by kind permission of Will Bentley

Image by kind permission of Will Bentley.

Amseroedd Agor y Siop

Llun i Sul 8am i 2pm


Rydym yn gwerthu dewis eang o gynhyrchion, gan gynnwys

 • Amrywiaeth o fara
 • Cacennau
 • Llaeth a chynhyrchion llaeth
 • Hufen iâ
 • Nwyddau cartref
 • Papurau Dyddiol
 • Cig
 • Pasteiod
 • a llawer mwy…

Gellir cael Trwyddedau Pysgota Diwrnod Cymdeithas Pysgota Plu Cilcain o’r siop yn ystod tymor pysgota, Mawrth i Tachwedd. Ffoniwch y siop i gael trwydded.


Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein cynhyrchion a’n cynigion diweddaraf

Rydyn ni bob amser yn ychwanegu cynhyrchion newydd a chyffrous i’n hystod, dilynwch ni ar Facebook i weld ein cynigion diweddaraf, cynhyrchion newydd a nwyddau tymhorol wrth iddyn nhw ddod i mewn.Caffi Siop Gymunedol

O 5 Lonawr 2022, bob bore Mercher rhwng 10 am a hanner dydd, ym mhrif neuadd o’r Neuadd Bentref.

Mae diodydd poeth ar gael yn ystod oriau agor y siop.


Caffi Cymunedol Neuadd Bentref Cilcain

Mae Caffi Cymunedol Neuadd y Pentref ar Ddydd Sadwrn, wedi ail-gychwyn (am ddiweddariadau pellach cliciwch yma).


Gwasanaeth Swyddfa Post Symudol

O 7 Mai 2024 ymlaen

Prynhawn dydd Mawrth o 14:30 yp i 15:45 yp  a bore dydd Iau o 09:30 yb i 10:45 yb ym maes parcio Neuadd Bentref Cilcain.

Rydym yn cynnig dewis llawn o wasanaethau y post cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer y Post Brenhinol a Parcelforce

Mae gwasanaethau eraill yn cynnwys:

 • Arian cyfred tramor
 • Pasbortau
 • Treth Cerbyd
 • MoneyGram
 • Band Eang Cartref a Busnes
 • Tynnu arian yn ôl
 • Gwasanaethau bancio / bancio busnes
 • Post busnes – Gollwng a Mynd

Sut i ddod o hyd i ni

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig
Neuadd y Pentref
Y Sgwâr
Cilcain
Sir y Fflint CH7 5NN

Ffôn: 01352 741354

E-Bost: manager@cilcaincommunityshop.co.uk