Yn cael ei redeg gan y gymuned ar gyfer y gymuned

Amseroedd Agor y Siop

Llun i Sul 8am i 1pm


Rhagofalau Coronafirws

Mae y gwasanaeth post wedi eu hatal ar hyn o bryd ac mae y caffi wedi ei gau hyd nes y clywir yn wahanol.


Rydym yn gwerthu dewis eang o gynhyrchion, gan gynnwys

 • Amrywiaeth o fara
 • Cacennau
 • Llaeth a chynhyrchion llaeth
 • Hufen iâ
 • Nwyddau cartref
 • Papurau Dyddiol
 • Cig
 • Pasteiod
 • Brechdanau
 • a llawer mwy…

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein cynhyrchion a’n cynigion diweddaraf

Rydyn ni bob amser yn ychwanegu cynhyrchion newydd a chyffrous i’n hystod, dilynwch ni ar Facebook i weld ein cynigion diweddaraf, cynhyrchion newydd a nwyddau tymhorol wrth iddyn nhw ddod i mewn.Caffi Siop Gymunedol

Sylwch – mae’r Caffi Siop Gymunedol ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Mae Caffi Cymunedol Neuadd y Pentref dydd Sadwrn hefyd wedi’i atal (am ddiweddariadau pellach cliciwch yma).


Gwasanaeth Swyddfa Post Symudol

Bob bore Llun rhwng 9:30am i 11:00am ym maes parcio Neuadd Bentref Cilcain.

Rydym yn cynnig dewis llawn o wasanaethau y post cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer y Post Brenhinol a Parcelforce

Mae gwasanaethau eraill yn cynnwys:

 • Arian cyfred tramor
 • Pasbortau
 • Treth Cerbyd
 • MoneyGram
 • Band Eang Cartref a Busnes
 • Tynnu arian yn ôl
 • Gwasanaethau bancio / bancio busnes
 • Post busnes – Gollwng a Mynd

Sut i ddod o hyd i ni

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig
Neuadd y Pentref
Y Sgwâr
Cilcain
Sir y Fflint CH7 5NN

Ffôn: 01352 741354

E-Bost: manager@cilcaincommunityshop.co.uk