Cartref

Yn cael ei redeg gan y gymuned ar gyfer y gymuned

Rhagofalau Coronafirws

Mae y gwasanaeth post wedi eu hatal ar hyn o bryd ac mae y caffi wedi ei gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Bydd ein gwasanaeth cludo cartref yn dod i ben ar 30 Awst 2020.

Gellir casglu papurau newydd sydd wedi ei harchebu o’r Neuadd o 08:00 y bore

Gweler isod am oriau agor y siop a’r swyddfa bost ar gyfer cwsmeriaid.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am ein horiau agor diwygiedig

Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra.

Rydym yn gwerthu dewis eang o gynhyrchion, gan gynnwys:

 • Amrywiaeth o fara
 • Cacennau
 • Llaeth a chynhyrchion llaeth
 • Hufen iâ
 • Nwyddau cartref
 • Papurau Dyddiol
 • Cig
 • Pasteiod
 • Brechdanau
 • a llawer mwy…

Sylwch – mae’r Caffi Siop Gymunedol ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Mae Caffi Cymunedol Neuadd y Pentref dydd Sadwrn hefyd wedi’i atal (am ddiweddariadau pellach cliciwch yma).

Y rhan fwyaf ar ddydd Sadwrn mae Caffi Cymunedol Neuadd y Pentref ar agor rhwng 2pm a 5pm yn gwerthu lluniaeth a chacennau cartref blasus.

Mae’r caffis hyn yn cael eu rhedeg gan amrywiol elusennau a grwpiau at y diben o godi arian ac ymwybyddiaeth.

Pan nad oes Caffi Cymunedol bydd caffi’r siop ar agor tan 4:30 yr hwyr.

Gwasanaeth Swyddfa Post Symudol newydd o 2 Medi 2020.

Bob bore Mercher rhwng 9am i 11am ym maes parcio Neuadd Bentref Cilcain.

Rydym yn cynnig dewis llawn o wasanaethau y post cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer y Post Brenhinol a Parcelforce

Mae gwasanaethau eraill yn cynnwys:

 • Arian cyfred tramor
 • Pasbortau
 • Treth Cerbyd
 • MoneyGram
 • Band Eang Cartref a Busnes
 • Tynnu arian yn ôl
 • Gwasanaethau bancio / bancio busnes
 • Post busnes – Gollwng a Mynd

Sut i ddod o hyd i ni

Siop Gymunedol Cilcain Cyfyngedig

Neuadd y Pentref

Y Sgwâr

Cilcain

Sir y Fflint CH7 5NN

Ffôn: 01352 741354

E-Bost:

manager@cilcaincommunityshop.co.uk