Gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr

Ni allai ein siop gymunedol weithredu heb gefnogaeth ein nifer o wirfoddolwyr ac mae hyn yn cyfrannu at sicrhau bod y siop yn aros yn fusnes hyfyw.

Mae rhai pobl yn cynnig cefnogaeth reolaidd ond mae eraill yn cael eu galw yn achlysurol i gyflenwi gwyliau gwirfoddol neu salwch.

Rhoddir hyfforddiant a bydd aelod arall o staff gyda chwi ac mae’n ffordd wych o wneud ffrindiau newydd yn y pentref.Os oes gennych chwi neu unrhyw un’rydych chwi’n ei adnabod ddiddordeb mewn helpu, cysylltwch â ni ar 01352 741354 neu e-bostiwch: manager@cilcaincommunityshop.co.uk

Cyfarfod â'r tîm

Mae gan y Siop Gymunedol ddau o weithwyr rhan amser.

Staff 

  • Sam Fox (Rheolwr) 
  • Di Rycroft (Rheolwr Cynorthwyol) 

Pwyllgor Rheoli

  • Jonathan Wells (Cadeirydd) 
  • Milly Riley (Is-gadeirydd) 
  • Sarah Parr (Trysorydd)) 
  • Philip Higgins (Ysgrifennydd) 
  • Simon Redford 
  • Lucie Skates 
  • David Facer 
  • Duncan Hayes 

Gellir cysylltu â’r Pwyllgor Rheoli trwy’r Ysgrifennydd: E-Bost:

secretary@cilcaincommunityshop.co.uk