Rhagofalau Coronafirws

Mae Pwyllgor Rheoli Siop Gymunedol Cilcain 100 y cant tu ôl i’r penderfyniad i gario ymlaen i wasanaethu y gymuned môr nir a phosibl yn ystod yr amser anodd yma.  Er mwyn hyn penderfynwyd i gau y caffi ar unwaith (o 16 Mawrth) er mwyn canwylbwyntio i gadw’r Siop ar agor yn ystod yn oriau arferol.  Fel antur sydd yn cael ei redeg gan wirfoddelwyr ‘rydym yn ddibynol ar iddynt fod yn iach er mwyn ein dyfodol, felly yr ydym yn gofyn os oes unrhyw un ar gael I gymeryd lle y rhai hyn  i alw I mewn i’r Siop neu ffonio 01352 741354. Y gofynion fydd i fod tu ôi i’r cownter, bydd hyfforddiant a’r gael.  I’r rhai fydd wedi ei gorfodi i aros gartref (neu yn gwybod am eraill) mae modd i ffonio y Siop rhwng 8am a 9:30am a  bore i gael eich neges yn barod i deulu neu ffrind I’w gasglu ar eich rhan. Bydd derbyneb gyda’r neges a cewch dalu yn y dyfodol.  Os oes angen arnoch i gael eich neges wedi ei anfon i’wch cartref(neu yn gwybod am eraill) phoniwch y Siop a bydd eich neges yn cael ei anfon i’wch cartref. Yr un modd cewch dalu yn y dyfodol.  Yr ydym yn benderfynol i gadw’r gymdeithas môr saff a phosibl, felly ni dderbynir arian parod am y trefniant yma.  Bydd y rhai fydd yn danfon y neges yn gwisgo menyg ac yn gadael y neges mewn lle cyfleus.  Os oes rhywyn yn barod i helpu i ddanfon neges cysylltwch â’r Siop.  Rydym yn ddiolchgar I bawb sydd yn helpu ar adeg môr anodd.